Den videnskabelige forklaring på motion

En krop har behov for både energitilførsel samt forbrænding med tilgang af ilt, så kroppen kan fungere optimalt i hverdagen, så det er sundest med nærende måltider samt regelmæssig motion, da man derved undgår fedme men alligevel får den nødvendige energi tilført gennem måltiderne.

Kroppen er jo en slags maskine, hvor der hele tiden foregår bestemte kemiske aerobe processer, og generelt kan kroppen producere mere energi, jo mere ilt, kroppen er i stand til at optage fra luften omkring os. Her kommer en mere udførlig forklaring på kroppens sundhed, motion og energi.

Dette afhænger din kondition af

Det er sundt med en god kondition, som er en effektiv evne til en høj forbrænding, således man får maksimal energi til hverdagens opgaver. Med en god kondition kan man kort sagt præstere mere, og det er tydeligt indenfor sportsgrenene løb og cykling, hvor man nemt kan registrere sin udholdenhed.

Iltoptagelseshastigheden er nemlig den mængde ilt, som kroppen optager per minut, og den afgør vores kondition. Kroppen består jo af et kompliceret system af lunger, hjerte, blod og blodårer, og luften bliver jo først trukket ned i lungerne, som følge af et undertryk i brysthulen, der skabes af kroppens åndedrætsmuskler. Her inde i lungerne bliver ilten optaget i blodet, og nu sørger hjertet for at pumpe ilten ud til cellerne i kroppen, hvor den optages og derved producerer energi. Hvis man har god kondition, så kan man trække over 200 liter luft ned i lungerne i minuttet, og her kan kroppen så optage 10 liter ilt, men normalt trækker vi kun omkring 10 % af denne mængde luft ind i lungerne.

Hjertet er det svageste led i kæden, da det kun kan pumpe en begrænset mængde ilt ud i kroppen i minuttet. Konditallet udregnes ud fra kroppens maksimale iltoptagelse divideret med kropsvægten, så man kan altså forbedre sit kondital ved enten at øge sin maksimale iltoptagelse eller tabe sig i vægt. Der findes flere metoder til at beregne sit kondital på, og man skal altid anvende samme metode hver gang, så resultaterne er sammenlignelige.

Sammenhængen mellem motion og helbred

Man opnår altså en god og sund kondition ved at motionere (forbrænde), og derved forebygger man en lang række livsstilssygdomme som sukkersyge, hjerte-karsygdomme samt kræft. Erfaringerne har tydeligt vist, at motion også kan erstatte en stor del af medicinen ved sygdomme, da en halv times daglig motion ofte er tilstrækkeligt. Motion skal imidlertid foretages regelmæssigt, da kroppen vænner sig til den form for forbrænding, og hvis man springer for mange dage over i træningsprogrammet, så vil kroppen reagere ved en nedsat forbrænding.

Eksperterne forklarer om regelmæssig træning, at man faktisk gerne kun må træne hver anden dag eller måske fem dage om ugen, da kroppens muskler også skal have tid til at restituere optimalt. Såfremt man giver sig 100 % i træningen og yder en høj intensiv indsats i 30 minutter, så skal der faktisk forløbe 24 timer, før man igen er klar til at gentage denne træningsform. Rygning er meget skadeligt for kroppen og sænker konditionen betydeligt, da cigaretter nedsætter kroppens kapacitet til at have ilt i blodet markant.