Mål hinandens kondital

Hvis man mødes med vennerne til en løbetur et par gange om ugen, så kunne det være sjovt at få målt sit kondital, da disse bedre kan sammenlignes.

Eftersom folk har forskellige kropsstørrelser, og letvægtere ikke skal forbrænde lige så meget energi som store og overvægtige personer, er konditallet en udmærket metode til at sammenligne folk kondition på. Man kan måle det på en sjov måde, og man kan senere prøve at forbedre sit kondital, hvis det er for lavt.

Forskellige slags beregninger af kondital

Hvis man har brug for et præcist kondital, så er det både en kostbar og omfattende affære, som kræver masser af avanceret laboratorieudstyr, men heldigvis kande fleste nøjes med et omtrentligt kondital, som er væsentligt nemmere at finde frem til.

Specielt en ny type test (Andersen testen) opfundet af et norsk forskerhold kan hurtigt og effektivt komme med ét konkret bud på dit kondital, og man kan klare testen på sølle 10 minutter endda uden at varme op i forvejen. Man har kun brug for en løbebane på 20 meter samt en medhjælper, så det var måske en idé for din løbegruppe at måle jeres individuelle kondital efter Andersen-testen.

Andersen-testen

Med denne simple test kan man nemt beregne sit kondital, hvilket klares på følgende måde:

  1. Først opmåles en bane på 20 meters længde.
  2. Så løber man frem og tilbage ad banen så hurtigt som muligt, og man skal røre jorden med hånden i hver ende af banen, før man vender rundt.
  3. Man løber så 20 ture á 15 sekunders varighed med 15 sekunders pause imellem.
  4. Din medhjælper tager tid på dine løbeture, så man ved, hvor langt man har løbet ialt.

Efter løbeturene kan man nu udregne konditallet sådan her:

Kondital = 18,38 + (0,03301 x løbedistance) – (5,92 x dit køn, hvor mand = 0, kvinde = 1).

Kvinde på 45 år løber en distance på 550 meter: Kondital = 18,38 + (0,03301 x 550 m) – (5,92 x 1) = 30,6, som er relativt lavt, da et kondital bør være på 30-40,men generelt er kvinders kondital en smule lavere end mænds, hvilket normalt skyldes, at kvinder typisk har en højere fedtprocent. Konditallet er altså et udtryk for, hvor god man er til at flytte rundt på din egen kropsvægt, og det findes ved at tage den maksimale iltoptagelse (mængden af liter ilt kroppen optager i minuttet) og dele den med din kropsvægt.